Browse Items (11 total)

  • Collection: EMDR Collection

Er zijn verschillende theorieën om de gunstige effecten van EMDR te verklaren. De laatste jaren wijst onderzoek op dit terrein steeds meer in de richting van de zogenaamde werkgeheugenhypothese. Niet in de laatste plaats vanwege het onderzoek van…

Patiënten met psychosen hebben vaak ernstige trauma’s meegemaakt. PTSS is bij hen een van de meest voorkomende co-morbide stoornissen. De meeste therapeuten hanteren een psychotische stoornis echter als contra-indicatie voor EMDR. Tijdens deze…

The “Flashforwards” procedure will explained as a sub category of the existing concept of the “Future Template”. Situations in which the use of Flashforwards might be appropriate will be explained. The use of Flashforwards for various disorders in…

Over the recent years we have learned a great deal about how EMDR therapy should be applied to get the best results in resolving disturbing memories and other mental representations that are critical in the development and maintenance of clients’…

U kent ze ongetwijfeld ook: jongeren die veel gamen. Proberen met ze in gesprek te raken over de emoties, beweegredenen en de effecten ervan, kan snel leiden tot fricties in de werkrelatie. De jongere vindt dat hij een zeurende ouder tegenover zich…

Sexual victimization is an endemic societal problem associated with a range of mental health sequelae such as anxiety, depression and PTSD, and known to negatively impact the individual's functioning, physical health and (sexual) relationships.…

Various studies suggest that visual mental representations or imagery play an important role in the development and maintenance of psychopathology. Generally, the higher the vividness of the imagery, the more credible or truthful it is perceived.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2