Browse Items (1 total)

  • Tags: Aborgines

Lef, ondernemerschap en betrokkenheid. Drie kwaliteiten die ontwikkelingspsycholoog Arianne Struik helpen om haar missie na te jagen: acht maanden per jaar verblijft ze in Australië, waar ze in afgelegen streken Aboriginal-kinderen helpt bij…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2