Browse Items (2 total)

  • Tags: Anxiety Sensitivity

Background: Stress is a migraine trigger. Anxiety sensitivity as a mediator between stress and disease is one of the factors affecting the symptoms of migraine. Purpose of the present study was to assess the effectiveness of Eye Movement…

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ve kontrollü araştırma destek olmak amacıyla Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ilk tedavilerden biridir artık giderek diğer psikolojik bozukluklar kadar uzatıldı. Bu çalışmada anksiyete…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2