Browse Items (1 total)

  • Tags: Applied Muscle Relaxation

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ve kontrollü araştırma destek olmak amacıyla Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ilk tedavilerden biridir artık giderek diğer psikolojik bozukluklar kadar uzatıldı. Bu çalışmada anksiyete…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2