Browse Items (1 total)

  • Tags: Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder

Travmatik yaşam olayları yeme bozukluklarını (YB) tetikleyebilen etiyolojik faktörler arasında yer alır. Bu çalışmada, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kombinasyonunun,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2