Browse Items (3 total)

  • Tags: Battered Women

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna…

Spousal abuse and other forms of domestic violence can lead to PTSD. Little is known about how to best treat this form of PTSD. The current case series, based on data collected as part of a larger clinical trial, was designed to evaluate the…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2