Browse Items (1 total)

  • Tags: Behavioral Problems

In deze lezing worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de toepassing van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen, die opgenomen zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De onderzoeksvraag was of het mogelijk…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2