Browse Items (1 total)

  • Tags: Behavioral Theory

Den här uppsatsen handlar om EMDR- metoden. En psykoterapeutisk metod som syftar till att bearbeta minnen från traumatiska händelser och mildra de psykologiska konsekvenserna. Francine Shapiro utvecklade denna metod 1989 för behandling av trauma. Det…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2