Browse Items (1 total)

  • Tags: Blind

Bu çalışmada, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme yaşlı, kör erkek üniversite öğrencisi bir 26 yıl kullanıldı. Onun görsel handikap nedeniyle, diz vurma işlemi EMDR alternatif olarak kullanılmaktadır. kardeşinin ölümünden sonra…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2