Browse Items (1 total)

  • Tags: Carlijn de Roos

In een themanummer over EMDR mag een interview met Renée Beer en Carlijn de Roos, de grondlegsters voor de toepassing bij kinderen en jeugdigen in Nederland, niet ontbreken. Enerzijds omdat EMDR nog steeds veel vragen oproept, anderzijds omdat wij…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2