Browse Items (1 total)

  • Tags: Client Group

Denne artikkelen fokuserer på bruk av EMDR i behandling av klienter med rusmiddelproblemer. Personer i denne kundegruppen synes å vise en høy grad av symptomer knyttet til PTSD. Forfatterne presenterer en teoretisk begrunnelse for behandling av rus…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2