Browse Items (1 total)

  • Tags: Complaints

Dit artikel geeft de kenmerken van de trauma-gerelateerde klachten die mensen kan laten zien na blootstelling aan rampen. Verschillende criteria en de bijbehorende dilemma's met betrekking tot de beslissing over de noodzaak van een behandeling worden…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2