Browse Items (1 total)

  • Tags: Counter Conditioning

Eye Movement and Desensitization Reprocessing (EMDR) is een beproefde methode voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het verklaringsmechanisme van EMDR lijkt de werkgeheugentheorie te zijn. De werkgeheugentheorie voorspelt…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2