Browse Items (2 total)

  • Tags: Cravings

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR) is in de afgelopen twintig jaar een effectieve behandelingmethode gebleken voor posttraumatische stress-stoornis (PTSS; Bison, Ehlers, Mathews e.a., 2007). Doel van EMDR is het verwerken van de…

We hypothesized that drug cravings, like disturbing thoughts, might be reduced through eye movement desensitization and reprocessing, so we used the procedures described by Popky (unpublished report) to conduct a preliminary evaluation of the effects…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2