Browse Items (1 total)

  • Tags: Creative Art Therapy

Sammendrag Problemområde: Det er gjort begrenset forskning på bruken av de kreative art-terapiene, når det gjelder barn med PTSD (Goodman, Chapman & Gant (2009). Foreløpig finnes det kun en randomisert kontrollert studie (Chapman, Morabito,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2