Browse Items (1 total)

  • Tags: Cutting

In deze presentatie zal ik, ook met behulp van video clips, bespreken het proces van de patiënt met een trauma CIS in acuut gevaar. Er was ernstige zelfbeschadiging dat elke volledig buiten het bewustzijn van de patiënt heeft plaatsgevonden. In…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2