Browse Items (1 total)

  • Tags: Death Threat

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een vrouw met een ernstige eenmalige traumatische ervaring. Na een moeizame start waarbij de cliënte aanvankelijk psychiatrisch-psychotherapeutisch wordt begeleid, komt er een spectaculaire…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2