Browse Items (4 total)

  • Tags: Dental Phobia

L'odontophobie toucherait 5% de la population mais ce chiffre est incertain car l'attitude d'évitement domine. Cette phobie spécifique représente un véritable " handicap invisible " pour les patients atteints dont la santé bucco-dentaire se…

Patients can overcome dental phobia through a therapy in which they recall traumatic events while rapidly moving their eyes, researchers say. After undergoing eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy, some patients are able to…

In deze workshop staat de behandeling van een 5-jarig jongetje met extreme tandartsangst centraal. Er is sprake van een genetisch bepaalde overgevoeligheid van het mondgebied. Het patientje krijgt zijn dagelijkse voeding voornamelijk via een sonde.…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ) is een relatief nieuwe procedure op het terrein van de psychotherapie. Ervaringen met EMDR geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen van de behandeling van diverse aan trauma gerelateerde…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2