Browse Items (1 total)

  • Tags: Detention Center

Gea is een meisje van 15 jaar met PDD-NOS (een stoornis in het autistisch spectrum; zie kader in de inleiding bij deel VI), waarvoor ze in behandeling is binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze heeft gesprekken met een van mijn collega's waarin…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2