Browse Items (3 total)

  • Tags: Dutch

In deze bijdrage worden enkele principes van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) beschreven. Met name het ‘reprocessing’ gedeelte van deze procedure wordt nader toegelicht, waaronder de selectie van negatieve en positieve cognities…

Objectives: To test (1) whether eye movements during retrieval of emotional memories are followed by less vividness and less emotionality of future recollections, (2) whether this effect, if present, is stronger than the effects of a control activity…

Psychotherapeut Stöfsel beschrijft de bevindingen van het Sinai Centrum met de toepassing van EMDR bij cliënten die hebben ervaren traumatische ervaringen die zich herhaaldelijk voorgedaan of gedurende een langere periode. De verschillende…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2