Browse Items (1 total)

  • Tags: Food Craving

Craving vormt de kern van instandhouding van verslaving en mentale beeldvorming behelst een groot deel van craving. In dit onderzoek werd craving naar voedsel opgewekt door de mentale beeldvorming van het favoriete voedsel. Het effect van…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2