Browse Items (1 total)

  • Tags: Forced Hospitalization

Şizofreni hastalarının öykülerinde travmatik yaşam olayları sık görülmektedir. Bu durum hem hastalığın ortaya çıkışına hem de var olan hastalığın gidişinin kötüleşmesine yol açabilir. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2