Browse Items (1 total)

  • Tags: Forensic Examination

Op ernstig geweld, zeker met fatale afloop, wordt door de maatschappij doorgaans geschokt gereageerd en is het resultaat van berechting vooral “leedtoevoeging” in de vorm van lange gevangenisstraffen. De behandeling in de gevangenis of op een…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2