Browse Items (1 total)

  • Tags: Functional Family Therapy

De psychiatrische morbiditeit bij kinderen met een verstandelijke beperking (VB) is hoog. Daarbij spelen tekorten in de sociale informatieverwerking (SI) een belangrijke rol. Bestaande diagnostische instrumenten als intelligentietesten geven daarover…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2