Browse Items (2 total)

  • Tags: Harassment

A client of current case study is married female nurse, who lost her father when she was 6 years old. Her mother managed to raise her and her sister by herself. Since the relationship has been good, I cannot find any traumatic episode to be…

Tags:

Herkesin geçmişinde büyüklü küçüklü travma yaşantıları vardır. Deprem, taciz, tecavüz gibi bir defada olan büyük travmalar olabileceği gibi çok göze çarpmayan ama süreklilik sergilediği için kişiyi ilerideki yaşantısında olumsuz etkileyebilecek olan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2