Browse Items (1 total)

  • Tags: Hearbreak

In het boek ‘EMDR Scripted protocols’ van Luber (2010) staan enkele protocollen van Jim Knipe, onder de titel ‘Het behandelen van patiënten met disfunctionele positieve affecten’. Knipe heeft deze protocollen ook in Nederland geïntroduceerd (VEN…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2