Browse Items (1 total)

  • Tags: Humanity

Alvorens vast te stellen of EMDR ‘mag’, wordt eerst een schets gegeven van de opvattingen over hoe EMDR werkt. Het werkgeheugenmodel blijkt veelbelovender te ogen dan de diverse neurologische modellen. Vervolgens komt aan de orde of en hoe…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2