Browse Items (2 total)

  • Tags: Hyperemesis Gravidarum

Gebelikte Hiperemesis gravidarum (HG) oldukça ciddi bir durumdur. Gebelerin %0.3–2.0’sini etkiler ve doğum öncesi dönemde kadınların en sık hastaneye yatma nedenidir. HG’nin gelişmesinden psikiyatrik nedenleri de içererek birçok etken sorumludur.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2