Browse Items (2 total)

  • Tags: Hyperemesis Gravidarum

41rL-g5l2ML__SX386_BO1,204,203,200_.jpg
Nausea and vomiting during pregnancy affects 78% to 89% of women and is considered to be normal. Nausea and vomiting during pregnancy starts during the first trimester in 99% of affected women. Traumatic or negative experiences associated with…

Gebelikte Hiperemesis gravidarum (HG) oldukça ciddi bir durumdur. Gebelerin %0.3–2.0’sini etkiler ve doğum öncesi dönemde kadınların en sık hastaneye yatma nedenidir. HG’nin gelişmesinden psikiyatrik nedenleri de içererek birçok etken sorumludur.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2