Browse Items (1 total)

  • Tags: Identifying Touchstone Event

‘Conceptualiseren en ‘scherpstellen’ zijn twee belangrijke aspecten van een EMDR-behandeling. Het doel van deze onderdelen is om vanuit klachten en problemen die een patiënt presenteert targetherinneringen te identificeren en vervolgens voldoende…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2