Browse Items (4 total)

  • Tags: Identity

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna…

Recent research indicates that the reactions to a traumatic event we know as PTSD are complicated because they may incorporate two quite separate sets of processes. One set of processes is concerned with specific reactions to extreme threat. The…

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna…

PTSD appears to incorporate two quite separate sets of processes. One is concerned with specific reactions to extreme threat. The encoding of long-lasting image-based memories interferes with the encoding of verbal memories that are necessary to…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2