Browse Items (8 total)

  • Tags: Imagination

Jaak Panksepp’s text, Affective Neuroscience (1998), informs us of the vast amount of neurological data available to show that, like all mammals, anger is one of our basic affective circuits. Yet it is not identified as such in the diagnostic manual,…

Anger is typically associated with destructive behavior, yet it is frequently released non-destructively during EMDR sessions, via the imagination. Participants will learn 1) how to help clients accept anger as potentially necessary and valuable when…

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een veel gebruikte behandelingbij posttraumatische stressstoornis, kan de helderheid en emotionaliteit van plezierige enonplezierige herinneringen reduceren. Tevens kunnen visuele beelden van…

De werking van „Eye Movement Desensitization and Reprocessing‟ (EMDR) is lange tijd onbekend gebleven, maar inmiddels zijn meerdere theorieën beschikbaar om de effecten te verklaren. De werkgeheugentheorie lijkt momenteel de theorie met de meeste…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte, effectieve therapievorm die onder andere voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) gebruikt wordt. Imagination Inflation (II) kan optreden na het toepassen van…

Die Imaginationsgeleitete Intervention (IGI), die sich von ihrer Vorgehensweise zwischen Verhaltenstherapie und EMDR ansiedelt, soll hinsichtlich ihrer Wirkung überprüft werden. Drei Patientengruppen mit den Diagnosen (ICD-10) affektive Störungen…

Anger has typically been associated with destructive behavior, but EMDR has taught us we have an innate ability to release intense anger in our imaginations. Participants will learn 1) how to teach clients to accept anger as potentially necessary…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2