Browse Items (1 total)

  • Tags: Implosive Therapy

Langdurige blootstelling aan traumatische herinneringen wordt door velen beschouwd als een noodzakelijk element in de behandeling van posttramatic stress-stoornis (PTSS). Deze bewering wordt ondersteund door de doeltreffendheid van de directe…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2