Browse Items (58 total)

  • Tags: Intellectual Disabilities

IntroductionIndividuals with intellectual disability (ID) are at significant risk of developing emotional trauma and posttraumatic stress disorder (PTSD) due to altered neuropsychological functioning, increased chance of experiencing adverse life…

Objective: To report the results of the first randomized feasibility trial of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) plus Standard Care (SC) versus SC alone for DSM‐5 posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults with intellectual…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a structured, eight-phase, mainly non-verbal psychotherapeutic approach that is developed to resolve symptoms that have stemmed from disturbing and unprocessed life experiences. EMDR is well…

EMDR does not require insight, language, or intellect to reprocess the traumatic retained memories. EMDR can be implemented without language and can integrate expressive therapies including art therapy and play therapy techniques. EMDR is efficacious…

Background: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is a structured, eight-phase psychotherapeutic approach, developed to resolve symptoms resulting from disturbing and unprocessed life experiences. EMDR is well known for the treatment…

Background: This study explored the effectiveness of eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) therapy for post-traumatic stress disorder (PTSD) in persons with mild to borderline intellectual disability (MBID) using a multiple baseline…

The authors intend this chapter to complement an emerging body of research that points to EMDR as an effective treatment for trauma in the ID population. Excerpts of clinical process are presented, not only to illustrate, but also to encourage the…

In Complex PTSD symtoms related to the traumatic events are intertwined with aspects of personality disorders, social stress symptoms, attachment difficulties, but sometimes also borderline intellectual functioning. An important question to be asked…

Objective: People with intellectual disabilities may be at a greater risk for exposure to traumatic events and consequently develop posttraumatic stress disorder (PTSD). Although eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is an established…

Behalve hulpverleners uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg) krijgen ook professionals in bijvoorbeeld de ggz, de forensische zorg, de verslavingszorg en de zorg voor dak- en thuislozen steeds vaker te maken met mensen die een…

People with intellectual disabilities (ID) are more often exposed to potentially traumatic events than people without ID. Due to impairments in their cognitive and adaptive skills, processing adverse life events is supposed to be more difficult. This…

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in ein relativ junges eigenständiges Therapieverfahren, das Ende der 1980er Jahre von der us-amerikanischen Psychologin Francine Shapiro der Fachöffentlichkeit vorgestellt wurde. Ausgehend von…

Purpose – The purpose of this paper is to provide a detailed description of an adapted Eye-Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) intervention in the treatment of chronic Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in an individual with…

Children with chronic impairments such as intellectual disabilities, autism and chronic illness have high rates of exposure to traumatic stressors and are vulnerable to develop trauma related psychopathology. Their parents have a great risk to be…

This study aimed to critically review all studies that have set out to evaluate the use of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for people diagnosed with both intellectual disability (ID) and post-traumatic stress disorder (PTSD).…

Experiences of war and organised violence in combination with post-migration stressors leave asylum seekers and refugees in western countries at relatively high risk of developing PTSD. While evidence-based guidelines for the treatment of adults with…

Purpose: The purpose of this paper is to explore the effectiveness of Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) therapy in an individual with mild intellectual disabilities currently compulsorily detained in secure care.…

• Emotionele en gedragsproblemen: behorend bij de handicap of gevolg van trauma? • Is EMDR toepasbaar als er sprake is van beperkte cognitieve vaardigheden en een verstoorde prikkelverwerking? • Welk effect kan een succesvolle behandeling hebben op…

Objective: There are few studies regarding assessment and treatment of trauma-related disorders in people with intellectual disabilities (ID). The aims of this study were to determine (1) the feasibility of an adapted version of a post-traumatic…

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het meemaken van, voor hen, ingrijpende life-events en in het verlengde hiervan een verhoogd risico op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De prevalentie…

Naar schatting 1,3 miljoen Nederlands hebben een IQ beneden 85. Het overgrote deel hiervan heeft een lichte VB of is zwakbegaafd en een relatief kleine groep heeft ernstige verstandelijke beperkingen. In de dagelijkse praktijk binnen de geestelijke…

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het meemaken van, voor hen, ingrijpende life-events en in het verlengde hiervan een verhoogd risico op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De prevalentie…

Background People with an intellectual disability (ID) have an increased vulnerability for abuse and assault, and subsequently an increased risk of developing post-traumatic stress disorder (PTSD). The prevalence of PTSD is found to be significantly…

Scientific studies of EMDR have shown that it is one of the most effective tools to treat posttraumatic stress disorder. One of the lesser known properties of EMDR is that it also seems to be an effective psychotherapy method in a number of disorders…

Individuals with intellectual disabilities (ID) are to some extent discriminated against when it comes to the psychotherapies. The long held belief that individuals with ID do not benefit from such interventions has been attributed in part to…

Objective: There is a dearth of information regarding the treatment of PTSD in people with severe intellectual disabilities (ID). The purpose of the present case studies was to assess the applicability and effects of an evidence-based treatment…

Background. There is not one case report of successful trauma treatment with the use of an evidence-based treatment method in people with substantially limited verbal capacities. This paper assessed the applicability of eye movement desensitisation…

Due to their vulnerability and cognitive functioning, people with intellectual/developmental (I/DD) disabilities experience Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) more often than the general population. Their symptoms are often undiagnosed, and remain…

Due to their vulnerability and cognitive functioning, people with intellectual/developmental (I/DD) disabilities experience Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) more often than the general population. Symptoms are often undiagnosed, and remain…

Achtergrond: Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is een evidence-based behandelmethode voor zowel kinderen als volwassenen die blijvende psychische of lichamelijke klachten overhouden aan een of meer ingrijpende gebeurtenissen. Er is…

De psychiatrische morbiditeit bij kinderen met een verstandelijke beperking (VB) is hoog. Daarbij spelen tekorten in de sociale informatieverwerking (SI) een belangrijke rol. Bestaande diagnostische instrumenten als intelligentietesten geven daarover…

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’s basic principles, procedures and protocols direct the clinician in assisting clients to transmute negative experiences into adaptive learning experiences. EMDR is also recognised as giving resources…

Aim: This study aimed to generate descriptive data relating to Birmingham Psychotherapy Services for People with Intellectual Disabilities in order to: a) Provide an understanding of the key characteristics of clients using the service. b) Identify…

Many individuals with behaviour problems have long-lasting negative experiences in relation to their environment. Because of this they often have low self-esteem. The treatment is focussed on reduction of complaints and acquisition of skills. But the…

Aim: People with ID might be particularly vulnerable to significant life events and at high risk to develop Post Traumatic Stress Disorder. In the general population EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is an evidence-based trauma…

51CWsjLABQL__AC_US218_.jpg
Nina is 10 jaar oud als ze bijmij wordt aangemeld. Voor de ouders zijn Nina's hevige angsten het kernprobleem. Ze hebben altijd overal oplossingen voor kunnen vinden, maar als de paniek bij Nina toeslaat en Nina blokkeert, dan helpt geen enkel…

Trauma and its ensuing accommodations, including challenging behaviors, have been a growing consideration for practitioners working with people with intellectual and developmental disabilities (IDD). Recognizing the importance of one’s client’s…

Although there is evidence to suggest that people with intellectual disabilities (ID) are likely to be more susceptible to the development of posttraumatic stress disorder (PTSD) than persons in the general population, until now only eight case…

Na een korte inleiding over de speciale problemen die mensen met een Verstandelijke en/of Meervoudige (visueel-en-verstandelijke) Beperking in hun leven ontmoeten en de vele vormen van psychotrauma, die voor hen ontstaan door situaties die door…

For the past three decades clinical experience as well as research has supported the validity of counselling and psychotherapy in the treatment of dually diagnosed (MH/MR) clients. At first behavioural therapies and later various forms of…

Although there is evidence to suggest that people with intellectual disabilities (ID) are likely to suffer from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), reviews of the evidence base, and the potential consequences of this contention are absent. The…

For the past three decades, clinical experience as well as research has supported the validity of counseling and psychotherapy in the treatment of dually diagnosed (MH/MR) clients. At first behavioral therapies and later various forms of…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2