Browse Items (2 total)

  • Tags: Juveniles

This study investigated how treatment providers working with juvenile sexual offenders perceive treatment effectiveness of current treatment modalities for juvenile female sexual offenders. According to the Federal Bureau of Investigation statistics…

Pubers en adolescenten, leeftijd tussen 12 en 18 jaar kennen intensieve, snel wisselende ontwikkelingsfasen waarbij het veel afstemming van de therapeut vraagt hoe hij of zij contact kan aangaan met de jongere en zijn ouders. Deze jongeren komen…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2