Browse Items (1 total)

  • Tags: Long-Term Effects

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapisi ilk ortaya çıktığı günden bu yana oldukça dikkat çeken ve tartışılan bir terapi yaklaşımıdır. Farklı terapi ekollerinin çeşitli bileşenlerini bütünleştiren EMDR, yapılandırılmış ve…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2