Browse Items (2 total)

  • Tags: Memory Disorder

EMDR Therapy has been shown to be an effective treatment for PTSD, a disorder based on a malfunction of normal memory processes. However, many clients present with memory dysfunction that falls into other diagnostic categories which should respond to…

Akut stres bozukluğu, Türkiye'de giderek artan ve kişinin hayat kalitesini oldukça bozabilen bir sorundur. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda hangi tedavi şeklinin daha yararlı olduğu konusunda kesin bir karara varılamamıştır. Göz…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2