Browse Items (1 total)

  • Tags: Mentally Handicapped

Bu çalışmanın amacı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yönteminin zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat süresi üzerindeki etkililiği incelemektir. Çalışmada yarı deneysel model olan tek…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2