Browse Items (1 total)

  • Tags: Mirror-Image Effects

De werking van „Eye Movement Desensitization and Reprocessing‟ (EMDR) is lange tijd onbekend gebleven, maar inmiddels zijn meerdere theorieën beschikbaar om de effecten te verklaren. De werkgeheugentheorie lijkt momenteel de theorie met de meeste…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2