Browse Items (2 total)

  • Tags: Negative Body Image

EMDR kan een waardevolle bijdrage leveren aan de vaak moeizame behandeling van cliënten met een eetstoornis. Het behandelplan is bij voorkeur opgezet vanuit een cognitief leertheoretisch kader, gebaseerd op het model van Fairburn (2003), omdat dit…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy is being used by some clinicians to treat eating disorders. Although there is anecdotal and case study data supporting its use, there are no controlled studies examining its effectiveness…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2