Browse Items (3 total)

  • Tags: Neuropsychology

As Milton Erickson used to say, when a patient comes to you tremendously handicapped, how handicapped is he really? What brain cells does he have unused? The brain is a misunderstood and under-utilized resource in almost every therapeutic situation.…

Het menselijk brein is bijzonder veerkrachtig. Als gevolg op een traumatische ervaring ontstaat er in het lichaam een keten aan reacties. De meeste van deze reacties zijn adaptief en gericht op een natuurlijke verwerking. Bij 10 tot 20 % van de…

untitled.png
The seven natural treatment approaches that the author describes in this book all capitalize on the mind and brain's own healing mechanisms for recovering from depression, anxiety, and stress. All seven methods have been researched and studies…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2