Browse Items (1 total)

  • Tags: No Dual Tasks

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is één van de behandelingen van keuze voor posttraumatische stress stoornis (PTSS). Hoewel in ongeveer de helft van de EMDR behandelingen gebruik wordt gemaakt van klikjes is er slechts weinig…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2