Browse Items (2 total)

  • Tags: Pain Disorders

This case received an integrated approach treatment mainly composed of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and Resource Development. The patient did not respond to the previous treatment with psychotropic medications and supportive…

Klinik psikoloji alanında ağrıya ilişkin çalışmalar son yıllarda gittikçe artmaktadır. Önceleri kronik ağrının psikolojik boyutlarına yönelik model oluşturmaya ağırlık verilirken daha sonraları tedaviye yönelik psikoterapotik yaklaşımların…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2