Browse Items (1 total)

  • Tags: Pain Psychotherapy

Klinik psikoloji alanında ağrıya ilişkin çalışmalar son yıllarda gittikçe artmaktadır. Önceleri kronik ağrının psikolojik boyutlarına yönelik model oluşturmaya ağırlık verilirken daha sonraları tedaviye yönelik psikoterapotik yaklaşımların…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2