Browse Items (1 total)

  • Tags: Pain Sensitivity

Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett psykiskt sjukdomstillstånd med klara neurofysiologiska eller strukturella förändringar i hjärnans basala strukturer. PET- och MR-tekniker har…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2