Browse Items (2 total)

  • Tags: Pathological Gambling

Bu yazıda bir patolojik kumar bağımlılığı olgusunun BDT (bilişsel davranışçı terapi) ile EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tedavisi) tekniklerinin bir arada kullanıldığı psikoterapi sürecine odaklanılmıştır. Bu…

Compulsions and cravings such as gambling and sex compulsions have been the subject of behavioral and psychodynamic treatment. This study formulates a new theory of compulsions and cravings, called the Feeling-State Theory of Compulsions, and…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2