Browse Items (1 total)

  • Tags: Pathological Psychology

Fibromiyalji sendromu (FMS) etiyolojisi belli olmayan, yaygın vücut ağrıları, belirli anatomik bölgelerde duyarlılık, azalmış ağrı eşiği, uyku bozuklukları, yorgunluk ve sıklıkla ruhsal sıkıntı ile karakterize eklem dışı romatizmal bir hastalıktır.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2