Browse Items (6 total)

  • Tags: Phase-Oriented Treatment

As eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) has been increasingly applied in complex trauma-related disorders, including complex dissociative disorders, and trauma-related borderline personality disorder, EMDR practice may benefit from…

As proposed in a previous article in this journal, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) clinicians treating clients with complex trauma-related disorders may benefit from knowing and applying the theory of structural dissociation of…

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) psychotherapy can play a major role in phaseoriented treatment of complex trauma-related disorders. In terms of the theory of structural dissociation of the personality and its related psychology…

Jak sugeruje poprzedni artykuł w niniejszym piśmie, znajomość i stosowanie teorii strukturalnej dysocjacji osobowości (TSDP) oraz towarzyszącej jej psychologii czynności może przynieść korzyści lekarzom stosującym terapię EMDR (odwrażliwiania za…

Wie bereits in einem früheren Artikel in dieser Zeitschrift dargelegt, können Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-Behandler, die Patienten mit komplexen traumabezogenen Störungen behandeln, von der Kenntnis und der Anwendung der…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – Psychotherapie kann eine bedeutende Rolle in der phasenorientierten Behandlung von komplexen traumabezogenen Störungen spielen. In einem vorangegangenen Artikel wurde die Behandlungsphase 1 im…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2