Browse Items (2 total)

  • Tags: Pre-Verbal Trauma

Infants (0-4 jarigen) kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen meemaken zoals intrusieve medische handelingen, een ongeluk, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling. Daarnaast zijn er negatieve ervaringen die niet duidelijk…

In deze workshop staat de behandeling van een 5-jarig jongetje met extreme tandartsangst centraal. Er is sprake van een genetisch bepaalde overgevoeligheid van het mondgebied. Het patientje krijgt zijn dagelijkse voeding voornamelijk via een sonde.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2