Browse Items (1 total)

  • Tags: Psychologic Assessment

Akut stres bozukluğu, Türkiye'de giderek artan ve kişinin hayat kalitesini oldukça bozabilen bir sorundur. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda hangi tedavi şeklinin daha yararlı olduğu konusunda kesin bir karara varılamamıştır. Göz…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2