Browse Items (1 total)

  • Tags: Psychologic Methods

Eye Movement Desensibilisering och upparbetning (EMDR) är idag en evidensbaserad och internationellt accepterade psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och PTSD. Jämfört med KBT-metoden har visat sig vara lika effektiva. Det är…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2